کشفی در باب مکان مقدس

از امروز تا اطلاعِ ثانوی مرکزِ جهان مونیخ است؛ مونیخ، شْتودنتن‌شتات.

پی‌نوشت: آنچه آمد واپسین کشفِ بنده بود در بابِ مفهومِ مکانِ مقدس ـ زمانِ مقدس، آن طور که در دین شناسی و فلسفه‌ی دینِ معاصر مطرح می‌شود. جهتِ اطلاعِ نوآموزان گفته می‌آید که مکانِ مقدس آن مکانی است، که از بقیه‌ی مکان‌ها مکان تر باشد.

الاحقر، حنیف امین.

/ 7 نظر / 4 بازدید
سولماز

[نیشخند]

احسان

جاش خالی نباشه موفق باشید همگی

اباس

برنامه بعدی: سفر به مرکز زمین(مسامحتا مرکز جهان)

زهرا

جاش هميشه سبزه

م.ر.گ.

حالا اگه خودت به مرکز زمین سفر کردیف اون وقت باز هم اونجا مکان مقدس خواهد بود؟ [چشمک]

فایز

آری شرف المکان بالمکین.

دخترک

حنییییییییییف:( گریه میشم همه ش یاد مونیخ نشین راه دورت میفتم که به من گفت زودی میاد...غصه نشیا رفیق