سوال

آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟
آيا خدا هست؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 7 نظر / 2 بازدید
ستاره جون

آره! فکر کنم هست. عجباااااااا!!! اين سوالها چيه می کنی؟ استخفرالله!

Nena

,Va khodaa yi hast ,Va khodaa yi nist ...Va khodaayi !HAST

baharak

خوب...اگه جهانی هست پس خدايی هم هست.... مگه اين که تو ذهنتون جهانی برای خودتون باقی نگذاريد...موفق باشيد

منصوره

بودن يا نبودن، مسئله اين است..

بچه مثبت +++++

...خدا..؟ خدا..؟ خدا هست اگر بخواهی برايت باشد...و نيست اگر تمايلی به بودنش نداشته باشی ! دست حق يارت

خلوت‌گزيده

از شمس پرسيدند: خدا را چگونه شناسيم؟........گفت: تو خود را شناس!

dar takapooye ma'na

زيباترين جواب رو خلوت گزيده برات نوشته .... من ديگه چيزی ندارم بگم ....