آوار


تو هم با من نبودی ، یار!
مثل من با من
و حتی مثل تن با من!
تو هم با من نبودی
آن که می پنداشتم
باید هوا باشد!
و یا حتی
گمان می کردم این تو
باید از خیل خبر چینان جدا باشد
تو هم با من نبودی !
تو هم از ما نبودی!
آن که ذات درد را
باید صدا باشد!
و یا با من
چنان هم سفره ی شب
باید از جنس من وعشق و خدا باشد
تو هم مومن نبودی
بر گلیم ما
و حتی
در حریم ما
ساده دل بودم
که می پنداشتم
دستان نااهل تو باید
مثل هر عاشق رها باشد
تو هم از ما نبودی!
تو هم با من نبودی
یار!
ای آوار!
ای سیل مصیبت بار!

/ 2 نظر / 2 بازدید
ashkan

hanefe aziz maro sharmandeye khodet kardi man khodam donyayey soalam man kiam ke soalaye to azizo javab bedam vali man hame joore hastam khedmatet shad bashi

الهه

شايد نبودن اين يار به خاطر اين بوده که قدر يارانی را که هنوز با شما هستند بيشتر بدانيد.هميشه شاد باشيد