زمان سپری می شود و من احساس می کنم وقت کم دارم ....
راستی چقدر عمر انسان کوتاه است ...
کاشکی ...


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبلاگ تمرين با هم بودن را ببينيد ... به نظر من جالب بود ....

/ 7 نظر / 2 بازدید
شادي

سلام. خوش اومدين :) ................اين فال هفته رو از رو چه نسخه ای از حافظ نوشتی ؟!؟ نديده بودم همچين چيزی.

شقایق

ما همين وقت کم رو هم خيلی راحت از دست ميديم..

solmaz

آره حنيف جون. ميدونم. تا همين چند روز پيش تنها چيزی که در مورد اين تفوت ميدونستم اين بود که شعر سپيد بر خلاف نثر آهنگ داره اما کتابيبه اسم موسيقی در شعر سپسد خوندم که خيلی مفيد بود... ار آقای محمد فلکی. اگه تصميم گرفتی مقاله بنيوسی شايد بتونيم با هم همکاری کنيم.

بوتيمار

سلام *همين وقت کم رو هم اگه غنيمت بدونيم به هر چی که می خواهيم می تونيم برسيم ولی افسوس * به قول نويد : افسوس که ناگهان چقدر زود دير می شود * پايدار باشيد

علی

محبوبه گلي بود كه در ابتداي بهار زندگي پرپر شد. اميدوارم براي مهرانه دير نشود .آرزوهای کمرنگ ۱۹ سالگی مهرانه فقط در برگهای سفيد دفتر نقاشيش جان ميگيرد .در گذر از لحظه های پر از اضطراب و نگرانی... در جدالی نابرابر با دردها و رنجهايی که در تمامی بهار های زندگيش حضور داشته اند.... مهرانه به دستان معجزه گر تو احتياج دارد و من به دستان معجزه گر تو ايمان دارم... به ديدارش بیا قبل از آنکه خيلی دير شود. يادت باشد روزي‌ همه‌ متعلق‌ به‌ جهان‌ مردگان‌ خواهيم‌ بود. اما مي‌پنداريم‌ مي‌توانيم‌ از دام‌ مرگ‌ بگريزيم‌.هميشه‌ از آينده‌ مي‌ترسيم‌. اما وقتي‌ چشم‌ بر دنيا مي‌بنديم‌ هر آنچه‌ را داشتيم‌ جا مي‌گذاريم‌ و با دست‌هاي‌ خالي‌ مي‌رويم‌. اگر غافل‌ نبوديم‌. امروز شايد نگاه‌ «محبوبه‌» با ما بود. استفاده از گزارش وبلاگ حتی بدون ذکر منبع هم ايرادی ندارد .

نرگس مست

سلام...حنيف عزيز...شايد به سن من برسی حس کنی وقت زيادی داشتی و زياد استفاده مفيد نکردی..وقتی رو قله ای فکر رد شدن از سراشيبی داری..ديگه وقت کم نداری...فقط غصه زمانی رو می خوری که چرا قدر ندانستی..در پناه خق