ناز...


گفتم که ای غزال چرا ناز می کنی

هر دم نوای مختلفی ساز می کنی

گفتا به درب خانه ات ار کس نکوفت مشت:

روی سکوت محض تو در بازمی کنی؟!

((کارو))
٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬
سلام
خوشحالم که دوباره اينجا راه افتاد......
شاد باشيد

/ 0 نظر / 4 بازدید