در سوگ یک شهید

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
Eo ho trovato l'invasor

 

O partigiano porta mi via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano porta mi via
Che mi sento di morir

 

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

 

Mi seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Mi seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fiore

 

E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: "Che bel fior"

 

È questo il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà

 


/ 2 نظر / 4 بازدید
فرزاد یوسف زاده

سلام حنیف چه خبر؟ خوش میگذره

این جهانی

سلام حنیف جان زبانم سرخ است و می دانی که ... در لفافه بلد نیستم حرف بزنم لااقل دیگر بلد نیستم غایب نیستم اما در "این جهانی" دیگر نیستم نه این که وبلاگی دیگر دارم، نه اما خیلی جاها می پلکم شاید روزی دوباره بنویسم شاید روزی ...