سیصد گل سرخ برای احسان

سیصد گل سرخ یک گلش نصرانی

ما را ز سر بریده می‌ترسانی

ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

 

سید احسان حسینی و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

/ 3 نظر / 48 بازدید
م.ر.گ.

خدا روزنامه فنی رو بیامرزه ... اوائلش روزنامه خوبی بود

نامعنا

ما نيز در رياضي لوليده-ايم سال-ها! اما از امر مهندسي و خصوصن هندسي به-دوريم! كه ايندو بكلي متفاوت-اند! يكي معنا-مند و ديگري نا-معناست! اما در آنچه ما ميجوييم هيچ نيست: نامعنا! چرا كه جست و جو را حاصلي نيست! يك نادستگاه!

مهدی

سلام بابایی. من از سر بریده دیگران می ترسم. نه از سر خودم. بابایی هرگز مرگ را این چنین در دست ایرانیان خفیف ندیدیه بودم