چنین گفت مسیحا

هیچ رابطهی انسانیای وجود ندارد. آنچه ما سایههای لرزان را روی این دیوارهای ترک خورده به هم پیوند میدهد، وهمِ نور، خوفِ مرگ و ترسِ تنهایی است.

/ 3 نظر / 40 بازدید
اباس

از کجا پیداش کردی نامرد

المیرا

از اینکه خیلی صریح تنفر خود را از رشته های مهندسی عنوان کردید خوشم آمد. من نیز همیشه می گوییم کسانی که ادعای مهندسی دارند و علوم انسانی را دست کم می گیرند ابتدا باید علوم انسانی بخوانند تا انسان بودن را یاد بگیرند بعد علوم فنی را!!!

م.ر.گ.

این رو که خوندم یاد حرف زرین افتادم که همیشه می گفت آدم ها تنهان (البته از قول یه نویسنده می گفت که اسمش رو فراموش کردم) به نظرم وقتی آدم یه قانونی رو توی ذهنش می گذاره اون وقت همه چیز ها چه خودآگاه چه ناخودآگاه به اون سمت کشیده می شن ... من نه با حرف زرین موافقم و نه با متنی که تو نوشتی، چون این جوری فکر نمی کنم و چون این جوری فکر نمی کنم مثال های زیادی رو می تونم بگم ... خلاصه قضیه اینکه تو بعضی از چیزها هرجوری که فکر کنی همون جوری پیش می ره ...