عشق...

می آید و همه چیز آدم را به هم میریزد. نه خور می گذارد و نه خواب.
صبح که بلند می شوی قبل تو برخاسته و شب به خواب نمی رود و می خلد در رویاهایت. دوستانت تو را نمی شناسند،‌ گویا از وقتی با او آشنا شده ای کس دیگری در درونت خانه کرده. چشمهایت به رنگی در آمده که آشناها را غریبه می بینی و آن غریبه را آشنا.
فقط یک کلمه تو را توجیه می کند و دیگران را قانع :
عاشق شده ای دیگر.
عاشق شده‌ای ای دل ، سودات مبارک باد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی
که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب...


شاد باشید

/ 3 نظر / 2 بازدید
maryam

مبارک مبارک!!!آخ جون !رمضون هم تموم شد امسال چقدر بيمزه بودا..

maryam

وای ببخشيد اشتباه نوشتم خواستم بگم من که هنوز معنايی نيافتم تو چه جوری تا صبح ترجمه ميکنی؟