از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

چی بگم؟

تازه دارم می‌فههم که تو اين دنيا هيچ‌کس بدهکار هيچ‌کس نيست. سعی می‌کنم اينو با تماميت معنی کلمه‌هاش بخونم: هيچ‌کس بدهکار هيچ‌کس نيست هيچ‌کس بدهکار هيچ‌کس نيست هيچ‌کس بدهکار هيچ‌کس نيست. بلند می‌خونمش. با صدای بلندتر از هميشه تا بتونم خوب بفمم. 

ديگه هيچ وقت باهات طلبکارانه حرف نمی‌زنم...                               

+ حنیف امین ; ٩:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٧/۱٩
comment نظرات ()