از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

شطح

     به دنبال نيايی در سلسله‌انسب روسپيان می‌گرديم تا برای خويش تباری بجوييم و بيگانگی خويش را هويتی بخشيم، تا ميراث از دست رفته پدرانمان را بازستانيم، تا خود شويم، تا شويم آنچه بوديم ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

به هر شکسته که پيوست تازه شد جانش

کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم

که دل چه می‌کشد از روزگار هجرانش

...

 بدين شکسته بيت‌الحزن که می‌آرد

نشان يوسف دل از چه زنخدانش

...

+ حنیف امین ; ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٩
comment نظرات ()