از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

هست ياری کننده ای که مرا ياری کند ؟

برسر آنم که گر ز دست برآيد
دست به کاری زنم که غصه سر آيد

برسر آنم که گر ز دست برآيد
دست به کاری زنم که غصه سر آيد

برسر آنم که گر ز دست برآيد
دست به کاری زنم که غصه سر آيدهست ياری کننده ای که مرا ياری کند ؟؟؟

+ حنیف امین ; ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٢/۱۳