از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

دوستت دارم ...

می گويند هر سکه ای دو رو دارد ، هر کسی دوتاست ... به ع.مسيحا شايد در جواب سوالی که پرسيده بود و شايد هم برای چيزی ديگر :

(( دوستت دارم )) را
شعری تازه سروده ام
و محبت را
کاخی دوباره بنا نهاده ام
و انسان را
بارويی عظيم پی افکنده ام
تا نگويند
_ اين فرومايگان _
عاشقی را
به سر رسيده زمان.

روز را
تعريفی دوباره مي کنم
و شب را
معنايی ديگر می دهم
و سخن را
طنينی متفاوت می بخشم
تا نگيرند
_اين هميشه خرده گيران _
که بدعت را
فنا نموده زمان .

صداقت را
غزلی دوباره خواهم گفت
و دوستی را
ارجی فزون خواهم نهاد
و حقيقت را
ستايشی دوچندان خواهم کرد
تا بدانند
_ اين هيچ ندانان _
آفتاب را
نتوان کرد نهان .


شاد باشید+ حنیف امین ; ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٧
comment نظرات ()