از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

استقلال

استقلال
همان چيزی است
که تا امروز
لمسش نکرده ام...
و اينک
با صدای بلند
بلندتراز کوه ها
اعلام استقلال می کنم.
استقلال از محيط
از هوا
از آدم ها ،
و سر همه وابستگی ها را
چون پتک
به سر سنگ می کوبم ،
و دوباره
بستگی ها را از نو
تعريف خواهم کرد.
استقلال از حقيقت
حقيقت لمس نشده
و تعريف شده از پيش.
بستگی خويش را به حقيقت
از امروز
دوباره تعريف می کنم ،
دوباره بسط می دهم ،
دوباره اثبات می کنم ،
و امروز دوباره به دنبال يقين گم شده خويشم
وانگاه که يافتمش
بازش نخواهم نهاد.+ حنیف امین ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۳
comment نظرات ()