از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

 

شب ما بی ماه است،
ماه مان بی نور است،
نورمان بی گرماست،
روز هم تاریک است،
راه ما باریک است.
مهر نیز بی نور است،
تن ما بی سایه است،
دردمان بی درمان ،
گریه مان بی اثر است.
ناله مان بی سوز است،
شعرمان بی ساز است.
ابرمان بی باران،پنجره بی روزن،
در گلویم فریاد،ضجه تاریخ است،
دردمان تاریخ است.
دردمان بی درمان،
راه ما پر مانع،روزگار بی شرم است.
زندگی هم دردی است،
مرگ هم درمان است...
زندگی چقدر ارزش دارد؟نمی دانم ،واقعا نمی دانم،ولی فکر می کنم خیلی با ارزش باشد
زندگی زیباست دل زیبا پسند
زیبا اندیشان به زیبایی رسند
آنقدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

((زندگی می گوید اما...باید زیست...))
+ حنیف امین ; ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/٧/۸
comment نظرات ()