از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

راه حقيقت

و من اينک
در جستجوی روشناييم ،

در تاريکخانه اندرون خویشتن
من اکنون در پی رهاييم .

در راه جستجوی حقيقت ،
من يکه سوار باره روياييم .

من
لحظه لحظه

دم به دم

راه به راه

سرگشته ره حقيقت سياليم .

وان دم که يافتمش با ديده يقين ،
من جاودانه ترين مرد جاودانيم .
+ حنیف امین ; ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٧
comment نظرات ()