از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

يسناهات ۲۸

در ستايش دست ها
اين نخستين نماز آفرينش نيست ،
آرامشی را در انديشه ام
که از راستی و روشنایی روايت کند.

و اين که ای اردی بهشت سرودساز
خشنودی خرد را بر اين برهنگان تشنه بباران
که يکسره چشم پای روزان و روندگانند
اينان خداوند گارانند .

يسناهات ۲۸-اهنودگات

شما رو به هر چی که می پرستيد ، برام دعا کنيد که امتحانات اين ترمم خوب بشه ، دارم نابود می شم

+ حنیف امین ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱
comment نظرات ()