از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

از مرگ

هرگز از مرگ نهراسيده‌ام
اگر چه دستانش از ابتذال شكننده‌تر باشد
هـــراس مـــن - بــــاري -
همه از مردن در سرزميني‌ست
كه مـزد گوركن
ازآزادي آدمي
افـــزون بـاشـد
جستن
بافـتـن
و آنگاه
به اختيار برگزيدن
و از خويشتن خويش
بــا رويي پـــی افكندن
اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيشتر باشد
حاشا حاشا كه هرگز از مرگ نهراسيده باشم

شاد باشيد

+ حنیف امین ; ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۱٠
comment نظرات ()