از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

عشق...

مي آيد و همه چيز آدم را به هم ميريزد. نه خور مي گذارد و نه خواب.
صبح كه بلند مي شوي قبل تو برخاسته و شب به خواب نمي رود و مي خلد در روياهايت. دوستانت تو را نمي شناسند،‌ گويا از وقتي با او آشنا شده اي كس ديگري در درونت خانه كرده. چشمهايت به رنگي در آمده كه آشناها را غريبه مي بيني و آن غريبه را آشنا.
فقط يك كلمه تو را توجيه مي كند و ديگران را قانع :
عاشق شده اي ديگر.
عاشق شده‌اي اي دل ، سودات مبارك باد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی
که من اين واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب...


شاد باشيد
+ حنیف امین ; ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱٥
comment نظرات ()