از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

(( الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الکفر))

(( الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الکفر))

والا پيامدار، محمد
گفتی که يک ديار
هرگز به ظلم و جور
نمی ماند
پايدار و استوار.
آنگاه تمثيل وار
کشيدی عبای وحدت
بر سر پاکان روزگار.
در تنگ پر تبرک آن نازنين عبا
ديرينه ای محمد
جا هست بيش کم آزاده را
که تيغ کشيده است بر ستم.


((سياوش کسرايی ))
با صدای فرهاد

شاد باشيد

+ حنیف امین ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱۱