از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

کشفی در باب مکان مقدس

از امروز تا اطلاعِ ثانوی مرکزِ جهان مونیخ است؛ مونیخ، شْتودنتن‌شتات.

پی‌نوشت: آنچه آمد واپسین کشفِ بنده بود در بابِ مفهومِ مکانِ مقدس ـ زمانِ مقدس، آن طور که در دین شناسی و فلسفه‌ی دینِ معاصر مطرح می‌شود. جهتِ اطلاعِ نوآموزان گفته می‌آید که مکانِ مقدس آن مکانی است، که از بقیه‌ی مکان‌ها مکان تر باشد.

الاحقر، حنیف امین.

+ حنیف امین ; ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢۱
comment نظرات ()