از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

در باب همه چیزی هیچ

میشه یه مرده بود تو بیمارستان

 میشه یه مادر مرده، کنج قبرستان

 میشه یه مرده بود تو بیمارستان

میشه یه قرص خورده، تو تیمارستان

 میشه داد زد: آهای مردم! کلن به تخمم!

میشه داد زد:  آهای مردم! کلن به تخمم!

+ حنیف امین ; ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٦/۱۳
comment نظرات ()