از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

چنین گفت مسیحا

هیچ رابطهی انسانیای وجود ندارد. آنچه ما سایههای لرزان را روی این دیوارهای ترک خورده به هم پیوند میدهد، وهمِ نور، خوفِ مرگ و ترسِ تنهایی است.

+ حنیف امین ; ٥:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
comment نظرات ()